Няма да има отлив на капитали от България като ефект от световната финансова криза. Това заяви вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин. По думите му правителството е предприело редица действия, които да дадат по-големи гаранции за българската икономика.

Вицепремиерът Ивайло Калфин коментира измеренията на финансовата криза с представители на бизнеса. Пред тях той подчерта, че очаква намаляване на чуждестранните инвестиции в страната, които за последните четири години достигнат над 15 млрд. евро.

Калфин заяви, че правителството е предприело действия, които да предпазят максимално българската икономика. На първо място той посочи, че се търсят по-големи гаранции за банковата система. Според Калфин засега няма никакъв риск дъщерните банки в страната да фалират. Посочено бе и това, че до края на година се очаква фискалният резерв да достигне 13 млрд. евро. Заради ограниченото отпускане на кредити от страна на банките се обмисля създаването на допълнителни фондове, които да подпомогнат предприятията и бизнеса.

Калфин заяви, че правителството има готовност за допълнителни разходи чрез бюджета, както и да подпомогне инвестициите у нас. Вицепремиерът подчерта, че данъчната тежест в страната няма да се променя през следващата година и в България налозите ще останат най-ниски в Европейския съюз. Посочено бе и това, че има риск от свиване на производството.