Акцизните ставки върху дизеловото гориво и безоловния бензин няма да се увеличават през следващите две години. Това е един от ангажиментите, които правителството обеща да поеме пред превозвачите.

Изграждането на онлайн връзка му данъчната администрацията и бензиностанциите е другият ангажимент, който правителството поема. Ще има и ясен механизъм за наблюдението на цените с участието на производителите на горива.

Правителството ще поеме конкретни ангажименти, като един от тях е, че ще се поиска започване на консултации за размера на акцизите върху горивата, като ще се отчитат добрите европейски практики, съобщи министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

Вторият ангажимент, който правителството поема пред превозвачите, е да се създаде он-лайн връзка между бензиностанциите и данъчната администрация. Ще има ясен механизъм за наблюдението на цените с участието на производителите на горива. От своя страна превозвачите съобщиха, че тези ангажименти не ги удовлетворяват изцяло. Министърът на икономиката Петър Димитров съобщи още, че без ДДС и акциз цените на горивата са най-ниските в Европа.