Националната компания Железопътна инфраструктура е на ръба на фалита. Това заяви новият й генерален директор инж. Милчо Ламбрев. Задълженията на компанията са в размер на 59 милиона лева, а вземанията са на стойност около 89 милиона, като между 75-76 милиона лева им дължи БДЖ. Като част от справяне с кризата предстоят масови съкращения, както и преструктуриране на дружеството.

Преструктурирането на компанията включва намаляване на отделите на компанията от 30 на 21, регионалните структури – от 40 стават 14, а числеността в Централното управление – от 625 души на 280 човека. Икономическият ефект от тази дейност е в размер на 1 539000 лева, заяви Ламбрев.

Оттук следва и най-голямата болка – съкращаването на 150 служители чрез масови уволнения и на 50 човека ръководен персонал ще бъдат намалени трудовите възнаграждения, тоест няма да има заместник-директори, ще бъдат ръководители на отдели, каза Ламбрев.

Инженери и техници няма да бъдат съкращавани, за да се гарантира безопасността и сигурността на движението. За освободените служители обаче ще има възможност за преквалификация именно в железничарски професии, защото има такива свободни позиции поради липсата на кадри, допълни Лиляна Вецкова, директор „Управление на човешките ресурси”.

Именно на тези служители ще предложим договори, че те ще бъдат обучени за наша сметка, а след това в рамките от шест месеца до една година при възможност ще им предлагаме да се връщат в компанията. 

Ламбрев заяви, че е постигнато споразумение със синдикатите относно изплащането на забавените заплати на техни служители. Възнагражденията ще бъдат дадени до края на 2009 година, като за това компанията е изтеглила кредит в размер на 10 милиона лева.