Националният осигурителен институт не кара младите пенсионери да чакат дълго до получаване на първия си паричен превод. Вместо в нормативно определеният 6-месечен срок, в НОИ бързат да обработят документите така, че да приключат със заявката в рамките на 3 месеца.

От държавната структура се хвалят, че през първото тримесечие на тази година 68% от хората, подали заявления за пенсиониране, са получили обработените си документи в рамките на три месеца.

12.25% от пенсиите са отпуснати още през месеца, следващ подаването на заявлението за пенсиониране, а 35.09% - през втория. За третия месец процентите са 21.31%.

Така за по-голямата част от кандидат-пенсионерите нормативният срок за постановяване на разпореждането за излизане в заслужена почивка реално е съкратен наполовина.

За да гарантират доходи на лицата в периода на изчакване, от НОИ са отпускали пенсия за трудова дейност в минимален размер, която хората са получавали до утвърждаването на разпореждането с окончателния размер на пенсията.

Сред причините, поради които се стига до забавяне в някои случаи, е когато лицето е работило при повече от един работодател едновременно или пък има нередовни и/или липсващи документи за осигурителен стаж и доход.