Водещата световна компания в областта на мобилните телефони Nokia съобщи, че ще задейства нови мерки за преструктуриране, които ще доведат до съкращаването на 1000 работни места.

Като допълнение към вече обявените мерки за по-големи съкращения на разходите и за адаптиране към трудните условия, Nokia обявява нови мерки, целящи съкращаване на разходите за служители, съобщи финландската компания в комюнике.

Nokia уточнява, че мярката ще засегне 1000 нейни служители и че тя ще даде предимство на тези, които напускат доброволно.

Източник БГНЕС