След вчерашното падение до рекордни низини и на фона на зелените американски и азиатски пазари, книжата на БФБ стартираха деня с плахи повишения. Оптимистичният старт не понесе на новаците BGREIT и BGTR30, които след 45 минути търговия паднаха минимално под чертата.

Към 10.15 часа SOFIX регистрира повишение от 0.33% до 1 145.73 пункта. BG40 пълзи нагоре с 0.08% до 331.58 пункта. BGREIT се понижава с 0.01% до 93.19 пункта, като със същия темп слиза надолу BGTR30, който е на ниво 768.20 пункта.

С ръст от 5.03% до 7.10 лева за акция стартира в четвъртък акцията на Агрия груп холдинг АД. Прехвърлени са 2 120 ценни книги на варненската компания.

Софарма АД се търгува с повишение от 0.67% до 5.99 лева, при обем от 4 500 разменени между инвеститорите лотове.

Поскъпват акциите на Еврохолд България АД, като стъпката е с 0.40% до 5 лв.средна цена за акция, след търговия с 8 007 книжа на компанията.

ЕМКА АД-Севлиево също отбелязва повишение с 1.59% до 13.42 лева за лот, при прехвърлен обем от 3 588 акции.

Сделките по позицията на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД водят до повишение с 0.58% до 7 лв. за акция, а изтъргуваният обем е 3 028 ценни книги в началото на сесията.

ТБ Централна кооперативна банка АД също се търгува на зелена територия, като покачването е 3.88% до 4.82 лева, при обем 2 457 лота.

В първите минути на сесията са изтъргувани повече от 21 хил. акции на Зърнени храни България АД, като цената е без изменение от вчера - 2.07 лв. за лот.

На отрицателна територия е Билборд АД, като изтъргуваните 919 ценни книги доведоха до спад с 1.52% до 11.04 лева за акция. Прехвърлените 8 акции на петрол АД доведоха до спад с 4.13% до 6.73 лв.

Понижава се цената по позицията на Проучване и добив на нефт и газ АД, като до този момент са прехвърлени 2 070 акции на средна цена от 6.76 лв. за лот, което е спад с 0.88%.

Със загуби стартира търговията при Монбат АД, Оргахим АД, Оловно цинков комплекс АД.

* Информацията е актуална към 10.15 часа.