Над 80 млн. лева при среден размер на депозит около 16 000 лева са вложили клиенти на УниКредит Булбанк в депозит "Растяща лихва" от пускането на продукта през януари 2008 г., съобщиха от финансовата институция. От там припомнят, че според последните публикувани данни на БНБ, средният депозит над 2500 лева за банковата система е около 12 800 лева към края на 2007 г.

В края на февруари от МКВ Unionbank съобщиха, че през 2007 г. ръстът на депозитите се е забавил спрямо 2006 г., заради вложенията в недвижими имоти, инвестирането на Българската фондова борса или участието във взаимни фондове. Въпреки това депозитите са нараснали през м.г. с висок темп от 29% и са достигнали внушителните 18.8 млрд.лв.

След спада на Борсата в края на годината, според данните на банката, е започнала корекция и от МКВ Unionbank съобщиха, че очакват ръстът на депозитите да бъде по-висок спрямо миналата година, заради ситуациятана капиталовите пазари, което ще се отрази трайно върху инвестиционните намерения на гражданите.

"Друг фактор, който се очаква да повиши депозитите е плоският данък, който ще остави допълнителни средства в населението. Считаме, че голяма част от тези средства ще се насочат към спестявания, а не в текущо потребление. Очакваме ръстът на депозитите да бъде около 45-50%”, съобщи за DarikFinance.bg Стоян Бозвелийски, директор „Банкиране на дребно” в МКВ