Министрите ще обсъдят текстовете на Закон за установяване на трудовия и осигурителен стаж по съдебен ред. Очаква се това да стане на днешното заседание на кабинета.

По реда на този закон обаче няма да може да се установява служебен стаж, както и осигурителен стаж на лица, чиито вноски за държавното обществено осигуряване са били изцяло за тяхна сметка или на лица, които полагат труд без трудово правоотношение.

С новите текстове няма да може да се установява размера на трудовото възнаграждение и осигурителния доход. Текстовете са обсъдени със социалните партньори на 11 ноември.