Втора поредна седмица индексите на Българската фондова борса записват спад. През последните пет дни родната борса се движеше в синхрон с международните пазари, като основно влияние на играчите оказаха спекулациите, че световната икономика няма да се възстанови бързо. Най-силно това се усети в петък, когато индексите на БФБ започнаха сесията с загуби, надхвърлящи 3%. На седмична база понижението е както следва:

SOFIX -4.50% до 468.97 пункта

BG-40 -3.97% до 128.38 пункта

BGREIT -1.17% до 49.24 пункта

BGTR30 -3.41% до 355.39 пункта

Едни от най-губещите през седмицата са книжата на финансовите институции. През цялата седмица книжата на Централна кооперативна банка бяха подложени на разпродажби. Това доведе до спад в средната цена за последните пет дни от 10%, като в петък акциите се търгуваха на 1.44 лв. Подобна е ситуацията и при Първа инвестиционна банка, където понижението на седмична база е с 9.94% до 2.88 лв. Пазарната оценка пък на Българо-американска кредитна банка падна с 4 на сто.

Силни загуби записаха и акциите на инфраструктурните компании. Понижението при Холдинг пътища е с 10.30%, при Трейс груп холд – с 4.32%, а при Мостстрой – с 5.58%.

В редиците на губещите са още Химимпорт, Оргахим, Монбат, Неохим и други. Книжата на холдинга загубиха 6.36% от стойността си и приключиха седмицата на средна цена от 2.43 лв. Спадът при русенския производител на бои бе с 6.70%, а дяловете на производителя на акумулатори и торовия завод поевтиняха с над 3%.

Понижение на седмична база записаха още акциите на Каолин, Енемона, Спарки Елтос, Софарма, М+С Хидравлик и други. В средата на седмицата от фармацевтичната компания съобщиха, че преговаря за придобиването на 51% от капитала на Бриз ООО Латвия. Също в сряда от Енемона пък казаха, че възнамеряват да издадат варанти. Броят на издадените варанти е 5 966 800, а срокът на емисията е шест години. Броят на акциите, които може да се придобие с един варант, е една акция, а цената на упражняване е 18.5 лв. Емисионната цена на варантите е 0.17 лв. за един варант. Дори и тези новини не се отразиха благоприятно на цената на дяловете на двете дружества, които понижиха пазарните си оценки съответно с 0.24% и 4.36%.

Печелившите позиции през тази седмица бяха много малко. Сред тях са Албена, чиито книжа се повишиха с 1.28 на сто, както и Корпоративна търговска банка, където покачването е с 0.20%.

 

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!