Първата търговска сесия след дългата почивка започна с разпродажби по основните позиции, а това доведе и до сериозни загуби на индексите. Инвеститорите май още не са забравили лошите резултати за тримесечието, които отчетоха едни от най-ликвидните компании, търгувани на борсата.

Само за 45 минути търговия BG-40 изгуби 2.78% от нивото си до 309.57 пункта. SOFIX падна с 1.46% до 1 121.87 пункта. На червено са и другите два измерителя. BGREIT е надолу с 0.21% до 95.49 пункта, а BGTR30 се стопи с 1.30% до 769.41 пункта. Оборотът, направен до момента, е 895 962 лв.

На широкия измерител натежаха акциите на Оргахим АД. Спад от 11.70% записват книжата на русенския производител на бои до средна цена от 321.74 лв. за лот при прехвърлени едва 180 ценни книжа.

С над 4% падна и пазарната оценка на Индустриален Холдинг България АД, Катекс АД, Оловно цинков комплекс АД и Софарма АД. Книжата на холдинга се разменят за 7.35 лв., на Катекс се търгуват за 10.55 лв., тези на ОЦК АД паднаха до средна цена от 38.08 лв., а на фармацевтичната компания – до 5.90 лв. за лот.

На червено са и книжата на финансовите институции, представени на пода на борсата. Акциите на Централна кооперативна банка губят 2.66% от стойността си до 4.76 лв., на Корпоративна търговска банка АД падат с 1.02% до средна цена от 82.02 лв., а тези на Първа инвестиционна банка са надолу с 0.68% до 7.33 лв.

При неголям изтъргуван обем спад записват и книжата на Неохим АД и Тодоров АД съответно с 6.13% до 60.16 лв. и 6.53% до 1.43 лв. Разпродажба на 1 3546 лота на Еврохолд България АД доведе до спад в средната цена от 2.38% до 4.91 лв.

* Информацията е актуална към 10.15 часа