Нови линии на обществения транспорт да свързват основните изходни точки от подножието на Витоша до Алеко и Златните мостове. Това са обсъждали на среща в Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, инициирана от ресорния министър Нона Караджова, главният архитект на София Петър Диков, областният управител на област София Данаил Кирилов, директорите на Изпълнителната агенция по горите инж. Бисер Дачев, на Националната служба за защита на природата Михаил Михайлов, на дирекцията на Природен парк Витоша Тома Белев и др.

От ведомството съобщиха, че е постигнато съгласие за съвместни действия по следните дългосрочни мерки:

-Столична община да потърси възможности за подмяната на Княжевския лифт по програма JESSICA

-МОСВ да осигури съдействие за по-бързото реализиране на дейностите по спечелените два проекта по Оперативна програма „Околна среда” за възстановяване на мрежата от алеи, където е сериозно пострадала от ерозия, и за изграждане на нови алеи; да бъдат предложени за финансиране по програмата също и проекти за изграждане на спомагателни съоръжения – писти за велосипеди, тоалетни и пр., като едновременно с това се пристъпи към разработването на устройствен проект за развитие на туристическата инфраструктура.

Целта на обсъжданията е Витоша да стане по-достъпна за спорт и отдих, но с минимални вреди за природата.