Българска телекомуникационна компания АД беше извадена от базата на борсовите индекси BG-40 и BGTR30. Това реши на заседанието си Съвета на директорите на БФБ-София, проведено днес. От BG-40 е извадено и врачанското дружество Химко АД. На мястото на телекомуникационната компания и Химко АД в базата на широкия индекс се добавят ТБ Първа Инвестиционна Банка АД и Каолин АД.

На мястото на БТК АД в базата на BG TR30 се добавя Фазерлес АД.
Промени в базата на борсовия индекс BG-40 ще се извършат на 23 ноември тази година. Промените в базата на BGTR30 ще се извършат на датата на ребалансирането – 3 декември тази година.