Министерският съвет одобри промени в Закона за гражданското въздухоплаване на редовното си заседание вчера, които ще увеличат глобите, наложени на авиокомпаниите, в случай че нарушат правата на пътниците, съобщиха от правителствения пресцентър.

Предвижда се налагането на имуществена санкция на въздушен превозвач, който не изпълнява задълженията си да предостави право на обезщетение или съответна помощ на пътниците в случай на отказан достъп до борда, отмяна или закъснение на полет.

Предвидени са санкции и в случаите, когато въздушен превозвач не изпълнява задълженията си да информира пътниците за техните права и не отговаря на техните жалби.

Предвиждат се санкции и за въздушни превозвачи, които не изпълняват задълженията си да информират за крайната цена с включените в нея тарифи и такси. 

Също така санкции се предвиждат  за въздушен превозвач, който не изпълнява задълженията си да предоставя тази информация без дискриминация по отношение на националността или мястото на пребиваване на потребителя, или на мястото на установяване на представителя на въздушния превозвач.

Промените в Закона за гражданското въздухоплаване са свързани с необходимостта от засилване на ефективния контрол върху прилагането на общите правила за обезщетяване и помощ на пътниците в Европейския съюз.