Притежателите на новоиздадените 5 125 370 броя акции на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ няма да участват в разпределението на дивидент от печалбата на компанията за 2007 година. Това стана ясно от съобщение в X3 News.

Приетото на Общото събрание на акционерите решение за разпределение на 8 млн.лв. като дивидент, ще бъде изпълнено на базата на акционерен капитал в размер на 50 700 000 лв., разделен в същия брой акции. Това прави брутен дивидент за една акция от 0.15779 лв. 

Заради забавяне на вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, притежателите на нови акции няма да получат дивидент за миналата година.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е внесло необходимото заявление за вписване в Агенцията по вписванията на 11 Март 2008 г., т. е. непосредствено след приключване на подписката, като поради неспазване на законоустановения еднодневен срок от страна на Агенцията и към настоящия момент новоиздадените акции (новият размер на капитала) не са вписани в Търговския регистър.

Миналата седмица дружеството обяви, че есключило три договора за кредити, със средствата от които ще изпълнява инвестиционната си програма за 2008 година.

В днешната сесия книжата на компанията поевтиняват с 3.45% до 1.96 лева средна цена за акция, като прехвърленото количество е 2 380 лота.

*Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.