Новите промишлени поръчки в Германия са отчели скромен ръст през ноември 2009 г.

Според данните на министерството на икономиката на страната, индустриалните поръчки са се увеличили с 0.2% на месечна база.

Подобрението, обаче, е видимо, тъй като през октомври те са отчели спад от 1.9%.

Статистиката сочи, че вътрешните промишлени поръчки в Германия през ноември миналата година са били нагоре с 1.4%, докато външните са намалели с 1%.

За трети пореден месец се свиват поръчките на автомобили, според данните на немското икономическо министерство.

Германските власти прогнозират, че Брутният вътрешен продукт /БВП/ на страната ще отчете спад от 5% за 2009 г., както и че безработицата ще продължи да се увеличава.