Парламентът реши да се забрани изключването на гори и земи от горския фонд, придобити от частни лица и фирми след замяна с терени от държавния фонд.

Депутатите приеха мораториум, който ще е в сила докато не се изготви нов Закон за горите. Забраната няма да важи за тези общински замени, които вече са в ход и се отнасят до проекти за изграждане на депа или за гробищни паркове.

Преди два дни, при обсъждането на въпроса в парламентарната земеделска комисия, депутати от ГЕРБ предложиха в бъдеще да се допускат изключения и за частни инвеститори.

Според земеделския министър Мирослав Найденов обаче забраната няма да важи само за проекти от национално или местно значение.