Парламентът реши да намали състава на Комисията за защита на конкуренцията от 7 на 5 члена. Това стана след като депутатите приеха окончателно промени в Закона за защита на конкуренция. До момента в комисията освен председател, имаше двама зам.-председатели и четирима членове.

Депутатите решиха вече да има само един зам.-председател и трима членове. Според промените мандатът на председателя на комисията ще се намали от 6 на 5 години, колкото е мандатът и за останалите членове. Председателят и членовете на комисията се избират и освобождават от парламента.