Равнището на безработица през април 2008 година продължава да пада и за втори пореден месец е под 7%, съобщават от агенцията по заетостта.

Статистиката отчита спад с 0.29 процентни пункта в сравнение с март до 6.51%. Тази тенденция е типична за месеците, предхождащи активния летен сезон. Спрямо април 2007 година намалението е с 1.87 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 241 075 безработни, с 10 565 човека (с 4.2%) по-малко спрямо март. В сравнение с април 2007 година безработните са намалели с 69 185 души.

В 8 области равнището на безработица се запазва по-ниско от средното за страната. Това са София-град (1.42%), Бургаска (3.31%), Габровска (3.69%), Варненска (4.47%), Пернишка (5.21%), Пловдивска (5.23%), Старозагорска (5.47%) и Русенска (5.83%). В Благоевградска област равнището на безработица е изравнено със средното за страната – 6.53%. В останалите 19 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите Търговище (14.25%), Монтана (12.06%), Разград (11.32%), Смолян (11.31%), Видин (10.95%) и Враца (10.74%).

В бюрата по труда са заявени 21 668 свободни работни места. Частният сектор е заявил 11 698 работни места. Продължава оживлението на първичния пазар на труда за сезонните дейности в хотелиерството и ресторантьорството, в селското и горското стопанство, в транспорта, в преработващата промишленост и в търговията.

Новоразкритите работни места, които са 1 912, са нараснали с 5.9%. Сезонните места са 2 577, като най-много места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (964 места), в селското стопанство (494 места), в транспорта (273 места), в преработващата промишленост (262 места) и в търговията (185 места).

През април на работа са постъпили 22 329 души. Чрез посредничеството на бюрата по труда са устроени над 91% от всички започнали работа – 20 359 лица. 59.4% от всички постъпили на работа през месеца са жени (13 265), без квалификация са 11 673 безработни (52.3%), продължително безработни са 7 874 (35.3%), с работническа професия са 5 780 човека (25.9%), със специалност са 4 876 безработни (21.8%).

Най-много са специалистите с техническо образование (1 983 или 40.7% от специалистите) и с икономическо и юридическо образование (1 042 лица или 21.4% от специалистите). На трето място са селскостопанските специалисти (480 или 9.8%), младежи до 29 години са 4 086 безработни (18.3%), с висше образование са 2 222(10.0%), с трайни увреждания са 890 безработни (4%).

През месеца обучение за професионална квалификация са започнали 3 633 безработни и 422 заети лица.