Към края на 2008 г. изчисленото постоянно население на България е било 7 606 551 души. Това съобщи Йордан Калчев, началник отдел "Статистика на населението“ в Националния статистически институт. Данните са част от изследване на института за демографските процеси през миналата година и отчитат, че близо 5 млн. от това население е съсредоточено предимно в градовете.

През 2008 г. населението на страната е намаляло с близо 33 700 души, което е 0.4% спрямо 2007 г. В общия брой на населението жените са по-голямата част от него – 51.6%. Данните на НСИ показват, че през 2008 г. на 1000 мъже се падат 1066 жени. Средната възраст на българина е нараснала през 2008 г. до 41.7 г. от 41.5 през 2007 г.

По отношение на раждаемостта данните сочат, че през 2008 г. са регистрирани 78 283 родени деца с настоящ адрес в България, от които 77 712 са живородени. 571 са децата, които са мъртвородени. Коефициентът на общата раждаемост в страната е в границите на 10.2 на степен 1000. Според данните регистрираният брой живородени деца през 2008 г. е най-големият за последните 14 години.

Най-висока стойност достига и коефициентът на плодовитостта – 1.48%. За същия период е регистриран и най-голям брой многоплодни раждания за последните 30-35 г. – 985. С 2000 по-малко са и браковете и разводите на българските граждани, което показва, че все повече семейства предпочитат да съжителстват без брак. В този тип съжителство 17 до 19% от случаите не се посочва името на бащата при регистрацията на детето. За 2008 г. броят на живородените извънбрачни деца е 39 694. Детската смъртност обаче въпреки намаляващите темпове за страната, продължава да бъде сред най-високите в Европа. Естественият прираст на населението е 32 811 души, а коефициентът на естествен прираст е минус 4.3 на степен 1000.

Що се отнася до миграционните процеси данните показват, че 123 000 души са се преместили в населени места от страната, което е увеличило населението на градовете с 10 000 души. През миналата година заявление за смяна на своя настоящ адрес с нов в чужбина, са подали 2112 души, а за същия период 1236 души са поискали настоящ адрес в България. НСИ излезе и с няколко прогнози за развитието на населението до 2060 г. Вариантите са три, като най-оптимистичният от тях показва, че през 2060 г.  населението ни ще бъде 6 086 000 души. През 2040 г. – 6 634 000 души, а през 2020 г. – 7 220 000 души. Песимистичният вариант отчита население през 2060 г. не повече от 5 166 000 души. През 2040 г. – 6 134 000 души и 7 095 000 души през 2020 г.

Вариантът, който е еквивалентен на разработената прогноза за България от Евростат и се определя като реалистичен и съобразен с нормативните изисквания на ЕС за демографското и социално-икономическото развитие на страните-членки, отчита стойности на населението: за 2020 г. 7 137 000 души, за 2040 г. 6 302 000 души, 5 475 000 души за 2060 г.