За пета поредна година Институтът за пазарна икономика разработи алтернатива на бюджет 2008. В него се предвиждат приходи от 24 млрд. лева и разходи от 22.3 млрд. лева при съотношение 27.2 млрд. към 25.4 млрд. лева в правителствения план.

Експертите предлагат и следната схема на облагане за догодина: 10 % данък върху печалбата, 10 на сто налог върху доходите, същата ставка за едноличните търговци и 10% осигурителни вноски, които обаче изцяло да влизат в частните пенсионни фондове. Това е една от основните разлики с проекта за бюджет на правителството, който залага 34- процентово облагане за осигуровки.

Според Института за пазарна икономика е редно да бъде премахнат данъка върху дивидентите, а чиновническия щат да бъде съкратен с 20 %. По този начин и с оптимизация на средства за публични разходи ще бъде възможно увеличение на пенсиите с 25 % от 1 юли, както и по- осезаемо увеличение на доходите на населението. Тези мерки биха довели до растеж на икономиката с 10- 12 процента, и ръст на местните инвестиции по- голям от чуждестранните, обобщи икономистът Георги Ангелов.

От института предлагат да бъде регламентирана процедура за фалит на общините, които трупат загуби, а монополът на Здравната каса да бъде разбит като се осигури възможност на хората да избират къде да правят своите вноски.

По отношение на пенсионната система може да бъде въведен изцяло капиталов принцип с намеса на държавата единствено в надзорната й функция. Икономистите смятат още, че по- големият паричен ресурс у населението би увеличил не толкова спестяванията, колкото инвестициите, и ще доведе до по- голям темп и обем на производството.