Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ повиши прогнозите си за ръста на икономиките на 30 развиващи се европейски държави, сред които е и България.

Според експертите от ЕБВР, договина Брутният вътрешен продукт /БВП/ на страната ни ще отчете нулев растеж, докато в предишната си прогноза икономистите на банката предвиждаха спад от 1.5%.

Средният икономически ръст за развиващите се държави от Източна Европа ще бъде около 3.3%, смятат от ЕБВР.

Според актуализираната прогноза, БВП на Полша ще нарасне с 2.3% през настоящата година и с 3% през 2011 г. За Турция от банката предвиждат икономически растеж от 4.7% за 2010 г. и 4% - догодина.

По-тежък ще е процесът по възстановяването на Унгария и Балтийската тройка. БВП на Латвия и Естония ще продължат да се свиват и догодина, съответно с 2% и 1.8%. Ръст на икономиките им се очаква едва през 2011 г. – от 2.5% за Латвия и 2.7% - за Естония.

За Унгария пък от банката предвиждат срив от 0.6% за тази година и 2% ръст – през 2011 г.

Главният икономист на ЕБВР Ерик Берглоф обяснява, че върху възстановяването на отделните региони влияят специфични местни фактори. По думите му, необходимо е провеждането на адекватни политики за преструктурирането на държавните дългове и редуцирането на бюджетните дефицити. Bloomberg