Със 100 000 направления за консултация със специалист и с 650 000 лева за медико-диагностични изследвания се увеличават предварително разпределените за декември регулативни стандарти на личните лекари и специалистите, съобщи НЗОК.

 

Това увеличение е с 25 процента повече спрямо определените параметри за последния месец на годината. От касата обясняват това с повечето случаи на остри инфекциозни заболявания през зимния сезон и съответно необходимостта от повече консултации и изследвания.

 

Допълнителното разпределение на направленията е в резултат на направен анализ на усвояването им през 2010 година, който е изготвен от работна група в НЗОК.

 

Районните здравно-осигурителни каси вече са получили допълнителните направления и в най-кратък срок ще ги разпределят между личните лекари и специалистите.

 

Недостигът на медицински направления за специалисти и за изследвания е сред най-големите проблеми на лечебните заведения за извънболнична помощ. Той води не само до отказ на гражданите от достъп до здравеопазване, но и до сериозни икономически загуби за лечебниците.

 

От НЗОК съобщиха, че на национално ниво за последното тримесечие на тази година изпълнителите на извънболнична медицинска помощ са получили 20 000 броя повече направления за консултация със специалист, спрямо предишното тримесечие на 2010 година. Увеличени са били и средствата за медико-диагностични изследвания с 1 500 000 лева. /БТА/