От Агенция „Пътна инфраструктура” са преведени парите, необходими за
обезщетяване на собствениците на земи в Ямболско, отчуждени по трасето
на автомагистрала „Тракия”. Тя ще минава през територията на общините
Тунджа и Стралджа.

За 62 имота сумата общо е 135 611 лв. Досега са изплатени 55 614 лв. като обезщетения за 10 парцела в община Тунджа и на 22 – в община Стралджа.

Обработват се документите за още 22 имота от землища от Стралджанско. Има и земи с неустановени собственици, които не са заявили претенциите си. Служебно, от областната администрация, са изискани скици, удостоверения за наследници, документи и информация за промени в собствеността. До края на юли трябва да приключат процедурите по обезщетенията.