Застрахователните премии ще се облагат с 2% данък. Това е записано в проекта на Закон за данък върху застрахователните премии, публикуван на сайта на финансовото министерство.

От данъка ще бъде освободено животозастраховането. Договорите за презастраховане също не подлежат на облагане. Законопроектът предвижда още при разсрочено плащане на застрахователните полици, данъкът да се дължи единствено върху получените от дружеството пари.

Очаква се промените в закона да влязат в сила от първи септември.

Облагането на приходите на застрахователите беше една от антикризисните мерки на правителството. Предлагаше се данъчната ставка за общото застраховане да е 3.5%, а за животозастраховането - 1%. Беше предложена и промяна на коефициента за месечните авансови вноски по корпоративния данък за 2010 г., който се повишава от 1 на 1.1% спрямо 2009 г. Правителството беше заложило 50 млн. лв. допълнително в хазната от тези данъчни промени.