Нивата на събираемост се запазват стабилни през юли и вещаят позитивни очаквания за финансовото състояние на българите, отчитат от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ).

Понижението на събираемостта спрямо юни е едва 0.5 пункта (121.4 при 121.9 месец по-рано). Цифровият показател следи промените в тенденциите в задлъжнялостта на домакинствата от януари 2010 г., когато е фиксиран условно на 100 пункта.

Символичният спад в индекса се корени в понижението на събираемостта по кредитните карти, равняващо се на около 6 процента, отчитат от бранша. Причината се крие в "по-свободното" финансово поведение на хората през летния сезон. Цялостната стабилност пък се обяснява със сезонната заетост през лятото, която гарантира на много хора по-добро финансово положение.

От АКАБГ предвиждат спад в събираемостта през септември заради приготовленията на част от домакинствата с деца за училище и за новата академична година.

Строителство и транспорт пък продължават да са сред критичните сектори в сферата на междуфирмената задлъжнялост. Влиянието на кризата все още се усеща в тези браншове, отчитат от колекторските агенции. В хранително-вкусовата промишленост се натрупват по-малко задължения и те се изплащат по-бързо. В състояние на задлъжнялост изпадат както фирмите от малкия и среден бизнес, така и големите корпорации, показва още анализа на АКАБГ. Вземанията от по-мащабните корпорации се събират по-лесно, защото имат повече възможности за съкращаване на разходите си. "Малките фирми често ползват кредит, не за да инвестират в нов проект или да увеличат оборотното си финансиране, а за да покрият разходите по основополагащата си дейност. Така, когато изпаднат в затруднение, те имат по-малко опции да съкратят бюджета си и задълженията им се натрупват, което поставя оцеляването им под въпрос", коментира Милена Виденова, управител на Кофас България.

През есента не се очакват драстични промени в степента на събиране на вземания по отношение на междуфирмените заеми, посочват още от асоциацията.