Общественото недоволство от спасителната програма за 700 милиарда долара на финансовото министерство на САЩ може и да възпрепятства адекватна реакция на правителството при евентуални бъдещи кризи. За това предупредиха контролните органи на Страната на неограничените възможности, които следят за разходването на държавните пари.

Специалната програма за изкупуване на проблемни активи /Troubled Asset Relief Program/ е била плод на редица политически избори, което прави невъзможно предприемането на подобни спасителни действия в бъдеще, предупреждава правителствен доклад. Според него, данъкоплатците са разгневени на властта ва САЩ, тъй като техните пари отиват в най-големите банки, откъдето тръгна кризата. Икономиката пък продължава да буксува, което означава, че тези пари скоро няма да се върнат в джоба на американците.

Според контролните органи в САЩ, докато правителството не докаже недвусмислено, че програмата е била ефективна, доверието на обществеността няма да бъде спечелено.

Наблюдателите на държавните разходи в страната са се консултирали с редица икономисти, които са дали положителна оценка на програмата. Според експертите, по линията й е била осигурена подкрепа в изключително ключов момент, когато финансовата система отчиташе „свободно падане”.

Докладът, обаче, предупреждава, че докато финансовите гиганти имат неограничен достъп до спасителни пари, те може и да продължат да поемат необосновани рискове с ясното съзнание, че има начин да си покрият загубите. Reuters