Търговията с права на Агро Финанс АДСИЦ от третото поред увеличение на капитала на компанията ще стартира в първия ден след великденската отпуска. Според графика на предлагането, обявен днес от мениджмънта на емисията, правата ще бъдат пуснати за продажба на 7 май, а последна дата за сделки с тях, е 25 май. Аукционът ще се проведе на 29 май с крайна дата за заплащане на новите акции 11 юни.

Както DarikFinance.bg вече съобщи, съотношението между новите акции и издадените права е 1:1. Емисионната стойност на новите акции с номинал 1 лв. е 1.20 лв. Капиталът ще бъде увеличен до размера на записаните и платени акции. Към 31 декември собственият капитал на дружеството е 21 188 735 лв. Размерът на увеличението е 16 137 954 лв.

Това няма да е последното увеличение на капитала на компанията, обяви изпълнителният й директор Огнян Калев. Планира се в края на 2008 година да бъде реализирано още едно увеличение на капитала като в края на годината той да е в размер на 56.483 млн. лв. През 2009 се планира капиталът на Агро Финанс АДСИЦ да достигне до 104 млн. лв.

Дружеството ще презентира проспекта си за настоящото увеличение и в няколко европейски града. Това се налага с оглед на интереса, който компанията привлича.

В акционерната структура се забелязва силно присъствие на чужди инвеститори / 49.94 % /, а очакванията са, че след увеличението на капитала това съотношение ще се запази. С най-големи дяловете в структурата на собствеността фигурират Хипо Ферайнц с 37.27% участие, Пенсионни фондове Доверие с 21%, Пенсионни фондове Алианц с 10.19% , Морган Стенли с 8.27%, Бурстрад и Булстрад Живот АД с 6.37%, ОББ Взаимни фондове с 5.5%, Ханса Панк 4.41%, Ти Би Ай Взаимни фондове- 1.58% . Останалите проценти се държат от физически и юридически лица.

Според анализа на мениджърите на предлагането Уни Кредит Булбанк АД и Ти Би Ай Инвест ЕАД увеличението на капитала се провежда при изгоден дисконт за инвеститорите. През последните 3-4 месеца имаше сериозен отлив от страна на чуждите играчи, но въпреки това обстоятелство интересът към дружеството остава постоянен и дори леко се засилва, коментираха те на презентация в столицата. Според представените данни доходността за последните 12 месеца е 28.61%. при среднодневен обем на търговия 9 429 акции.

Портфейлът е увеличен повече от 7 пъти. Около 87 хил. декара е придобитата земя към края на март. Сериозните ръстове в цените на земеделската земя не отклоняват компанията от амбицията й да придобива предимно най-качествените категории земеделска земя от 1-ва до 5-та.

Към края на 2007 година инвестираните имоти са 19.79 млн. лв. в сравнение с 2.087 млн. лв. през 2006 година. Печалбата е в размер на 3.5 млн. лв., а фактът, че все още Агро Финанс АДСИЦ не разпределя дивидент се обяснява с това, че постигната печалба е в резултатът е от преоценка стойността на активите. С оглед на това се планира покупката на нови 150 хил. дка. земеделска земя до края на тази година и отдаване на 90% от нея под аренда, от което да бъдат получавани печалби. Дружеството прогнозира, че към 2009- 2010 година ще има възможност да разпределя дивидент.

Вижданията на компанията за пазара на земеделска земя са консервативни. Предвиждаме ръст от 34-35% през 2008 година и малко над 24% за 2009 и 2010 година. Според представената статистика, пазарът на земя е динамичен- 55% е ръстът на продажбите през 2006 година, а през 2007 година той е 36%. Ще продължава процесът на окрупняване на парцелите, който в момента се намира в началната си фаза, а фрагментаризацията е голям проблем за инвестиращите в такъв актив.

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.