Проблемите в областта на туризма, инфраструктурата и транспорта ще бъдат обсъдени по време на четвъртата дискусия от инициативата 2020. Очаква се във форума да вземат участие зам.-министърът на транспорта Весела Господинова, председателят на комисията по транспорт в парламента Йордан Мирчев, представители на Държавната агенция по туризъм и на бизнеса.

Модератор на форума ще бъде Георги Стойчев от Институт Отворено общество.

В предишните седмици бяха обсъдени икономическата ситуация в страната в условията на криза и влошаващите се показатели на икономиката ни, проблемите пред енергийния сектор у нас, както и въпросите на образованието, науката и информационното общество. Това е предпоследната дискусия в инициативата.

Следващата сряда ще се проведе заключителен форум, на който ще бъдат обобщени резултатите от четирите дискусии.