Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров ще открие конференция на тема: „Световната финансова и икономическа криза и стабилността на българската икономика", организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт".

Сред обсъжданите теми ще бъдат световната финансова криза и макроикономическата стабилност на българската икономика, стратегия за България в условията на нестабилен инвестиционен климат, ролята на БНБ в банковия сектор по време на криза, икономическия растеж в условия на глобален спад.