837 244 000 лева е пазарната стойност на дълготрайните активи на металургичния комбинат Кремиковци. Това сочат данните от доклад, публикуван на сайта на дружеството.

На 662 708 000 лева пък е оценена ликвидационната стойност на активите. Ефективната дата на оценката е от 1 септември. Тя е извършена от Консултантска къща Амрита ООД.

След като кредиторите се запознаят с оценката на активите, те могат да заявят окончателно дали искат да капитализират вземанията си. Подобно намерение заявиха всички големи крадитори, включително и държавните дружества – НЕК, Булгаргаз, БДЖ и други. Капитализирането на вземанията на кредиторите е в основата на оздравителния план на комбината, представен от синдика Цветан Банков. Другата възможност е ликвидация.