Спад на българската икономика за първите три месеца на годината прогнозираха от Центъра за икономическо развитие.

Според експертите възстановяването на икономиката ни на предкризисните нива ще се забави и вероятно ще се случи в началото на следващата година. За 2012 г. икономистите все пак очакват минимален икономически растеж – около 1 на сто, въпреки спада в началото й.

„В резултат на това забавяне в края на миналата година и началото на тази, вероятно моментът, в който икономиката ще достигне предкризисните си нива, който ние първоначално прогнозирахме за края на 2012 година, ще трябва да бъде отложен, изтеглен за 2013 година", каза Прохаски.

От Центъра за икономическо развитие прогнозираха запазване на високото ниво на безработицата у нас – около 12 %, въпреки че през летните месеци традиционно ще има лек спад на броя на хората без работа.

Прохаски прогнозира догодина да започне възстановяване на инвестициите у нас, но достигането им до предкризисните нива ще стане след години.