Общо 120 млн. евро ще бъдат вложени в ОЦК- Кърджали. Това каза собственикът на комбината Валентин Захариев. Той бе в Кърджали, за да подпише договор за строителството на нов цинков завод. Обектът ще бъде изпълнен от фирма "Устрастрой" и ще струва 4 милиона лева. С него ще бъде внедрена нова технология за производство, съобразена с всички екостандарти.

Това ще е завод с нова технология за производство на олово и цинк, какъвто в страната няма. По същество дейността няма да е по различна от досегашната в ОЦК, но ще бъде много по-ефективна. От тук нататък няма да бъдем споменавани в медиите като замърсители. Това каза при подписването на договора Валентин Захариев, председател на Съвета на директорите на ИНТЕРТРЪСТ Холдинг, който е мажоритарен собственик на ОЦК - АД Кърджали.

По проект до 15-16 месеца трябва да бъде пуснат в експлоатация първия от общо трите етапа на този завод, който ще има и нова сграда.

На втория и третия етап ще завърши модернизацията на сектор "Мокро извличане" и на "Пържилно-киселинния" цех.

В днешната търговия книжата на Оловно цинков комплекс АД поскъпнаха с 1.03% до 41.20 лв. за лот, при прехвърлени 1 118 ценни книги.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.