17 заявления за промяна на предназначението на земеделски земи са одобрени от Държавния поземлен фонд, съобщиха от земеделското ведомство. В периода 27 юли 2009 г. до 2 февруари 2010 г. са постъпили общо в 23 искания, които касаят Закона за опазване на земеделските земи. Те са за промяна в предназначение на земеделски земи, придобити от физически и юридически лица, чрез замяна със земи от Държавния поземлен фонд, от които 17 броя са решени положително, а 6 броя искания не са разглеждани.

Промяната в предназначението не се прави от министъра на земеделието и храните, а от междуведомствена комисия към областните дирекции “Земеделие", уточняват още от ведомството. В нея влизат представители на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Дирекцията за национален строителен контрол при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областните администрации, заинтересуваните земеделски и стопанско-промишлени браншови организации и член на Комисията за земеделските земи или експерт на Министерството на земеделието и храните.