Две поправки в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните реални собственици, приеха на първо четене народните представители от Комисията по бюджет финанси към Народното събрание.

Промените се отнасят за т. нар. "Закон за офшорките", като едната от тях е с вносител доскорошният народен представител от "Коалиция за България" Георги Кадиев и група народни представители от "Коалиция за България", а другата е дело на председателя на бюджетната комисия и депутат от ДПС Йордан Цонев.

Поправката на Георги Кадиев и група народни представители цели да бъде разширен обхвата на сферите, в които не могат да взимат участие офшорни компании, които не са разкрили реалния си собственик.

Първото разширение касае предложението държавата, общините, както и държавните общински фирми да не могат да влизат в договорни отношения с офшорни фирми с неясна собственост. Това според вносителите ще намали съмненията за корупция и задкулисие при обществените поръчки и е била необходима след като в обществото е станало ясно, че офшорна фирма с неясна собственост, свързвана в обществото с Булгартабак-Холдинг, сключва договори с всички големи общини в страната за наемане на множество търговски обекти, като така влияе на свободната търговия и става ключов наемател на много от общините.

Второто предложение е фирми с неясен собственик да не могат да получават клас А, Б, В и приоритетни проекти по закона за насърчаване на инвестициите. Според вносителите самата идея за ключови инвеститори в страната, създаващи работни места и правещи големи инвестиции, върви ръка за ръка с идеята за стабилност на инвестициите в страната, което е в пълно противоречие с анонимността на собствениците на тези инвеститори. Вносителите дават за пример случая с инвеститорите за местността "Карадере".

Третата, предложена от Кадиев, Анастасов и колегите им, промяна касае публичните дружества в страната. Според тях е притеснителна възможността фирми с неясен собственик да придобиват публични дружества, тъй като това създава предпоставки за спекулации, а в публичните дружества имат участие не малък брой физически лица, пенсионни фондове, банки и други, като запазването на прозрачността в тази сфера е предпоставка за гарантиране на средствата на българските граждани.

И трите промени бяха приети единодушно от присъстващите в зала депутати от БСП и ДПС, а Георги Анастасов обяви, че между първо и второ четене ще предложи и включването в списъка на още една сфера - професионалните футболни клубове, тъй като записаното към момента ограничение за спортни клубове не е достатъчно.

Втората група промени с автор Йордан Цонев пък са резултат от редица разговори с Комисията за финансов надзор, министрите на финансите и икономиката, Българската фондова борса, Асоциацията на индустриалния капитал и много други, обясни при представянето Цонев. Основната група въпроси са свързани с начина, по който се прилагат забраните в отделните области. Съгласно действащите разпоредби на закона, обстоятелствата свързани с действителните собственици се вписват в Търговския регистър, а предложението касае вписването да се случва в нов Регистър на действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим към Агенцията по вписванията.

Причина за това предложение по думите на Цонев е, че достъп до Търговския регистър имат всички, а идеята на вносителите е информация за участващите собственици да се предоставя само на определен кръг институции. От една страна това ще бъдат определен кръг от хора, свързани с дружеството, за да е ясно на всички участници в капитала кой е реалния собственик. Достъп до този регистър ще имат и Националната агенция по приходите, ДАНС, специализираните регулаторни органи, общините и други.

Друга поправка касае сега действащия текст от закона, според който дори само една акция в публичното дружество, което участва в забранените сфери не обяви своя собственик, да се отнема лиценза на цялото дружество. Обърнаха ни внимание, че това може да се използва от конкуренцията - представете си, че конкурентна фирма си купи акция чрез офшорка и не обяви реалния собственик, даде за пример Цонев. В неговото ново предложение се предлага обезсилване на този собственик, а не отнемане на лиценз, за да не се наказват останалите.

Промените бяха приети с гласовете на депутатите от ДПС и БСП, а тези на ГЕРБ напуснаха заседанието, след като не се прие предложение на Менда Стоянова две от точките в дневния ред за работа на комисия да отпаднат, тъй като касаят сериозни структурни законопроекти, които не бива да се приемат преди провеждането на консултации за хоризонта на работа на това Народното събрание. Според Стоянова предложението от Кадиев и Цонев две поправки нямат оценка на въздействието, а освен това членовете на комисията не са били надлежно запознати със становищата на институциите и организациите, имаше отношение към законопроектите. /БГНЕС/