Електроенергийният системен оператор налага ограничаване на производството на електрическа енергия на всички производители в страната, не само на фотоволтаични електроцентрали, но и на водноелектрически централи, АЕЦ, топлофикационни и заводски централи с комбиниран цикъл на производство.

Ограничението е във връзка със задължението за поддържане на баланса между производство и потребление в ЕЕС и след изчерпване на всички други възможности, предприети досега.

ЕСО ЕАД уведоми трите ЕРП-та, ДКЕВР и МИЕТ, че считано от днес, се предриемат мерки по ограничаване на генерациите от вятър и слънце, включени в ЕЕС на страната.

За топлофикационните и заводски централи е наредено електрическият товар да бъде намален до необходимия топлинен товар.

Предприетите мерки са временни и ще се прилагат само при необходимост, като целта е - осигуряване на баланса между потребление и производство и необходимата степен на сигурност, съгласно правилата за работа в синхронна зона в Континентална Европа.

Към 10.00 часа товарът в системата бе 4300 мегавата, а износът 250 мегавата. От 3 април е намалена мощността на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” на 750 мегавата и на Шести блок на 550 мегавата.