По искане на Електроенергийния системен оператор ще бъдат ограничени ВЕИ мощностите в цяла България. От 10.00 часа до 17.00 часа днес ще бъде ограничено производството от всички вятърни и фотоволтаични централи.

Причината е дисбаланс между производство и потребление на електрическа енергия. Ограничението е свързано с необходимостта от балансиране на производството и потреблението в електроенергийната система.

Освен това мярката цели овладяване на притоците в големите комплексни язовири и недопускане на преливането им, съобщава ЕСО

Разпореждането не се отнася за централи, присъединени към подстанции Каварна и Балчик. Мярката важи за мощностите над 30 kW.