Около 12% от ипотечните кредити у нас могат да бъдат успешно рефинансирани, съобщи финансовият консултант Тихомир Тошев. Това означава да се изтегли нов ипотечен кредит, с който да се погаси оставащата главница по стария, лихвите и таксите. Тошев е категоричен, че не всички ипотечни заеми са изгодни за рефинансиране, защото въпреки по-ниските лихви на новия кредит, ако се платят таксите по стария на куп, сделката става неизгодна.

"Средно можем да кажем, че кредитният рейтинг на българина е добър. Като цяло много генерален извод, но аз смятам, че това е така - избягали сме от много голяма кредитна задлъжнялост, дори в бума на кредитирането 2005-2008 г., въпреки че имаме примери на хора, които са прекалили с това и то се вижда в процента лоши кредити. Като цяло повечето българи са устояли на тези изкушения или на това да прескочат разумната граница при кредитирането. Няма изключително голяма кредитна задлъжнялост, запазили сме относително стабилни нива на доходите, въпреки че продължаваме да сме с най-ниските доходи в Европейския съюз. Имаме сравнително запазени стабилни нива на доходите на хората, които са заети, което им позволява да ползват добри лимити от кредитните продукти. защо смятам така - за този среден кредитен рейтинг 443, който казваме, че е добър, средно българинът може да разчита на ипотечен кредит до 34 000 евро, което веднага кореспондира с това, което пазарът на недвижими имоти показва, че в момента най-търсените жилища са двустайни апартаменти до 50 000 евро. Т.е. можем да кажем, че по-голямата част от българите, ако искат да се сдобият с такъв имот могат да разчитат на до 40 000-50 000 евро двустаен апартамент", обясни той.

От организацията, представлявана от Тихомир Тошев, са изчислили, че средният кредитен рейтинг на българина е добър. По-добри са показателите на хората, живеещи в големите градове. "За да се възползвате от тези оферти и да можете да рефинансирате кредита с, трябва да отговаряте на изискванията за доход в момента - т.е. трябва да сте на работа поне от шест месеца, да имате доход, достатъчен да покрива месечна вноска и да сте запазили чиста кредитната си история. Всеки един може да влезе и да прецени дали за него е изгодно да направи такова рефинансиране или не. Малко над 85% от кредити все още не са изгодни за рефинансиране. Надяваме се след 3-4 години лихвите да започнат да доближават все повече средните лихви по ипотеките в Европа и тогава винаги остава първо опцията да си предоговорите кредита в съществуващата банка или да го рефинансирате при по-изгодни условия",коментира още Тошев.

11% от потребителите са влезли в графата с лош кредитен рейтинг - т.е. те имат висока кредитна задлъжнялост и ниски доходи. Друга част от тези потребители нямат висока задлъжнялост, но живеят с много ниски доходи в по-бедни региони на страната.