Според наблюденията на небанковото дружество за бизнес ипотечни кредити Кредитекс, цените на жилищните имоти падат по-бързо от наемите.

Това означава, че ако дадено лице успее да купи имот на добра цена, евентуалната текуща възвращаемост от инвестицията в имота (т.е. от отдаването му под наем) ще е по-висока. Изводите са направени въз основа на актуални данни от оценители.

Връзката между наеми и цени е важен ориентир за посоката на пазара на недвижими имоти, поясняват от Кредитекс, като средната текуща доходност при жилищните имоти в София през първите 6 месеца на 2009 г. е 4.5% на годишна база, докато през последните 6 месеца на 2008 г. е била 4.1%.

Друг начин за измерване на възвращаемостта е т.нар. брутен наемен множител, който показва броя месечни наеми, с който може да се изплати направената в имота инвестиция. Колкото е по-нисък този показател, толкова възвръщаемостта от имота е по-висока (като по правило, при стойности над 200 месеца имотите се смятат за надценени). Брутният наемен множител за първите 6 месеца на 2009 г. намалява до 209.4 месеца, при 237.3 месеца през последните 6 месеца на 2008 г.

Например в момента доходността от инвестиция в стандартен тристаен апартамент в ж.к. Младост в София би изглеждала по следния начин според Кредитекс - размерът на наема за такъв имот варира между 320 и 380 евро на месец, или между 3.840 и 4.560 евро годишно. Това обаче не е чист доход за собственика, защото от тази сума трябва да се покрият различни разходи като застраховки на имота, данъци и такси, основни ремонти през определен период и да се отчетат загубите от евентуални периоди с липса на наемател. Затова чистият доход от подобен имот е с около 15% по-малък от брутния или средно около 3.570 евро на година. Ако този доход се раздели на пазарната стойност на апартамента (около 75.000 евро) се получава 4.76% текуща годишна доходност от инвестицията, което е над нивата на миналогодишните показатели.

Обяснението за нарастващата доходност на жилищните имоти според експертите е, че от една страна липсва нормално финансиране от кредитните институции за покупка на жилища, което дърпа цените надолу, а от друга страна невъзможността за купуването на нов дом с кредит принуждава част от потенциалните купувачи да наемат жилища, което пък задържа нивото на наемите.