Спад на цените на пшеницата за едногодишен период отчита от Софийската стокова борса. Тенденцията се наблюдава във всички водещи пазари – САЩ, Германия, Франция, Унгария, Русия, Украйна и България.

Средното понижение през април 2009 г. на годишна база достига 2-2.5 пъти. В България например, цената на зърното в момента в долари е 142/тон при 377 долара за тон година по-рано.

 

От Борсата все пак поясняват, че последните 2 – 3 месеца на 2009 г. пазарите вече са се успокоили и цените са относително стабилни. В САЩ цената сега е 192 долара за тон, а във Франция и Германия около 190 долара за тон.

 

Според последните прогнози на Световния съвет по зърното през настоящата година се очаква спад на потреблението в световен мащаб с 2.5 млн. тона при коригирани прогнози за производството за 673 млн. тона. Предишните оценки бяха за производство в размер на 646 млн. тона. През 2009 г. ще бъдат отчетени и рекордни преходни запаси от миналогодишната реколта от 122 млн. тона.

 

На Черноморския регион, където е и България се очаква натискът върху цените да продължи, защото Украйна вероятно ще изнесе около 11 млн. тона от нова реколта, а Русия се очаква през месец май да изнесе около 2 млн. тона от интервенционните си запасите.

 

Казахстан пък, който по традиция изнася изключително качествено зърно стъпва сериозно на азиатските пазари и ще конкурира нашите производители все по-осезателно, след като изгради собствен терминал за зърно в Иран.

 

При другата важна борсова култура – царевицата, от ССБ регистрират стабилни цени, като се очаква в световен мащаб леко свиване на производството с около 4%, но при спадащо търсене на етаноловата индустрия за биогорива.

 

Цената на царевицата в САЩ сега е 170 долара за тон, в Унгария 150, а в Украйна 133 долара за тон. В България се търси пшеница доставена до пристанищата на 210 лв. За тон без ДДС.

 

Една от културите, която има възходящ тренд, който със сигурност ще се запази и от тук насетне е слънчогледът и олиото, което се произвежда от него. Причината е почти два пъти по-малката реколта, която се очаква след редукцията на засетите площи. Така цената на нерафинираното олио в Ротердам скача от 740 долара за тон в началото на годината до 910 долара за тон в края на април. Причината за ръста от около 22% е засиленото търсене на слънчогледово олио от Индия и Китай, където вносното мито за този вид суровина е изключително ниско спрямо това на соевото олио, което по традиция се консумира там.

 

Цената на 1л. олио в България сега по цени на едро в пластмасова бутилка е 1.56 лв. При 1.68 лв. година по-рано.

 

Ръст се отчита и при цената на захарта на световните стокови борси, заради интереса на инвестиционните фондове, които влагат средства и в суровата и в рафинираната захар.

 

Цената в САЩ на нерафинираната захар се е покачила от 233 долара за тон през 2008 г. до 306 долара в края на април 2009 г. В Лондон преработената захар се продава на 419 долара за тон при 341 долара за тон година по-рано.