150 млн. евро за нисколихвени кредити на малките и средни предприятия може да бъдат осигурени със средства по ОП „Конкурентоспособност”. Това стана ясно по време на конференция „Еврофондове и Конкурентоспособност”, на която Дарик радио е медиен партньор.

Зам.-министърът на икономиката Евгени Ангелов подчерта, че към момента 30 – 35 % от проектите по програмата не могат да се случат заради липса на допълнително финансиране.

Причина за това е, че лихвите, които в момента предлагат банките за проекти от малкия и среден бизнес, са на ниво от 10 – 12 %, което е непостижимо за фирмите от този сегмент. Затова част от ресурса по оперативната програма ще бъде насочен за осигуряване на по-достъпно финансиране.

Най-късно до зимата тази година ще бъде разработен начин, по който оценяването на проектите да стане извън самото министерство, което ще осигури по-голяма прозрачност и по-бързото получаване на финансиране по проектите.

По ОП „Конкурентоспособност” вече са договорени, разплатени или поне пуснати в определени схеми 626 млн. евро или 55 % от всички 1,16 млрд. евро по програмата.

Целта на управляващия орган на програмата е до края на годината и началото на 2012 г. всички средства да бъдат пуснати в различни схеми, за да може бизнесът да се възползва от тях.

Освен 150 млн. евро за нисколихвени кредити, ще бъдат осигурени други 150 млн. евро за повишаване на енергийната ефективност на предприятията. 50 млн. евро ще бъдат осигурени за техническа модернизация на фирмите, 30 млн. евро – за иновации в предприятията, 40 млн. евро – за зелени технологии в големите предприятия и 10 млн. евро – за научния сегмент: например за лаборатории, в който ще могат да кандидатстват и университетите.

Зам.-министър Евгени Ангелов подчерта, че е много важно да се оценяват проектите извън държавната администрация. Целта е да се осигури възможност, чрез която бизнесът да бъде подпомаган още преди да коментира проекта си с банките. След като един проект мине през т.нар. „технически асистент”, той да получи оценка от банката, с която смята да работи потенциалният бенефициент.

Чак след този процес той може да отиде в министерството на икономиката, където трябва да се оцени единствено дали е представител на малкия и среден бизнес и дали няма двойно финансиране.

От своя страна министърът по управление на европейските фондове Томислав Дончев също бе категоричен, че голяма част от проектите са „небанкируеми”, тъй като няма достатъчно гаранции, за да могат банките да осигурят кредитиране.

Към момента България е успяла да разплати около 2.4 млрд. лева, което е близо 16 % от ресурса по ОП. Според Дончев е постижимо до края на годината да бъде разплатен 20 % от ресурса на оперативните програми.

Томислав Дончев подчерта, че през април може да бъде взето решение за преразпределение на средства между оперативните програми, както и между отделните оси в самите оперативни програми. Той обаче отказа да коментира детайлите на подобно решение, за да не се окаже, че „някой се почувства възнаграден или наказан предварително”.