В Агенцията за малки и средни предприятия имат малко проекти, но ги бавят по три месеца – въпреки че формално спазват установения срок, те бавят бизнеса и усвояването на парите по ОП „Конкурентоспособност". Пред Дарик Жулиета Хубенова, съветник по европрограмите в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, коментира, че са водени разговори с агенцията да работи по-бързо, защото бизнесът разчита изключително много на тези пари.

Хубенова е считана и за най-вероятният наследник на поста зам.-министър от Евгени Ангелов, който ще работи в екипа на президента Росен Плевнелиев. Засега обаче и в министерството, и бизнесът „стискат палци" за повишението на Хубенова. Тя пък си поставя за цел създаването на повече научно-технологични паркове, защото вярва, че сътрудничеството между бизнеса и науката би довело до стабилен икономически растеж на страната ни. Част от работата по първия парк е започнала още по тази програма, а останалата – по ОП „Конкурентостпособност" 2014 – 2020 г. Тогава страната ни ще разполага с повече от 2 млрд. евро европейски пари, като все още не е ясен размерът на националното съфинансиране.

Какво ще се промени в ОП „Конкурентоспособност" до края на този програмен период и как ще изглежда програмата в следващия? Отговори на тези въпроси търсим от Жулиета Хубенова:

Как върви усвояемостта по ОП „Конкурентоспособност"?

63% от ресурса на програмата или 728 млн. евро е в процес на изпълнение. Какво означава това? 23 % или 271 млн. евро са разпланетените средства, от които 45 млн. през 2011 г. 19 % или 216 млн. евро са договорите в изпълнение, от които през 2011 г. са сключени договори за 155 млн. евро.

21 % или 241 млн. евро са обявените процедури за кандидатстване или са в процес на оценка. Обявените процедури през 2011 г. са на стойност 190 млн. евро.

Как оценявате това ниво на усвояемост, тъй като знаем, че имаше сериозни проблеми в усвояемостта на средствата по ОП „Конкурентоспособност"?

Не мога да кажа, че е отлично, но не мога да кажа и че не е задоволително, но има още какво да се изисква от програмата. Затова през тази година сме се насочили към предоставяне на възможност за усвояването на парите чрез три големи проекта, които са в програмата. Единият е проектът за енергийна ефективност на малките и средни предприятия, където отпускаме 150 млн. евро безвъзмездна помощ; проектът за технопарка на стойност 50 млн. евро, който също трябва да бъде пуснат тази година и третият е новият инструмент за нисколихвени кредити за малките и средни предприятия на стойност 150 млн. евро.

Малките и средни предприятия доста често се оплакват, че имат сериозни проблеми с печеленето на проекти по ОП „Конкурентоспособност". Откъде идват техните проблеми?

Първо, техните проблеми идват от някои грешки, които допускат при кандидатстване. Ние направихме всичко възможно да могат да им бъдат изисквани допълнителни документи и да не могат да отпадат още на ниво „административна допустимост". Знаете, че в началото около 50 % от предприятията отпадаха още на този етап. Сега сме направили всичко възможно да намалем този процент. Например, по схемата за технологична модернизация, която сега мина и скоро бяха подписани договори, отпадналите предприятия на етап „допустимост" бяха около 15 %.

В момента имаме схема за внедряване на системи за качество и за компютъризирани системи за управление. При тази схема процентът на отпадналите е шест. Както виждате, чувствително намаляваме процента на предприятията, които отпадат на етап „административна допустимост и оценка".

Другият проблем, който срещат предприятията, е продължителният срок за оценяване. Агенцията за малки и средни предприятия е междинното звено за оценяване и ние говорим с тях по-бързо да става оценката, но тъй като има регламентирани срокове, които са до три месеца, те ни казват, че са в регламентираните срокове.

Според нас, не може за пет компании или за 15 компании, които са подали документи, също сроковете да са три месеца. Още повече, че някои от кандидатите са само на етап концепция, което означава, че оценката трябва да е много по-бърза.

Това, което ние направихме, е, че от миналата година оценките по новите процедури, които отваряме, се правят тук, в министерството – от управляващия орган. По този начин се намалява и времето за оценката, и стъпките, през които минава оценката. Периодът за оценка на проекта на компанията е от момента, в който е подадена документацията – т.е. проектното предложение. Предприятието не се интересува колко са вътрешните стъпки за тази оценка, а всичко да става в срок.

Другото, което е проблем, е със самото изплащане по проектите. Ние знаем, че за бизнеса всеки ден забавяне на получаването на безвъзмездната помощ е много важен, защото той е взел заеми, трябва да изплаща лихви. Тук също целим да намалим този срок и безвъзмездната помощ да бъде получавана по-бързо.

Както знаете, през следващия програмен период междинните звена изцяло отпадат, тъй като с тях се удължават и периодът на оценка, и периодът на изплащане. Това е за всички програми, решението вече е взето на централно ниво и в следващия програмен период ще имаме пет оперативни програми без междинни звена.

Т.е. Агенцията за малки и средни предприятия, която в момента се явява междинно звено, в следващия програмен период няма да работи по ОП „Конкурентоспособност"?

Да, точно така. Ние сега работим по това да направим наръчниците. Все още правим анализи, за да може преходът да бъде направен плавно и наистина да бъдат съкратени стъпките между подаването на проекта и получаването на средствата.

А по новите схеми, които вече са отворени по ОП „Конкурентоспособност", Агенцията за малки и средни предприятия изцяло ли е извадена от процеса като междинно звено или само по отношение на оценката?

В момента тя продължава да си работи като междинно звено, в момента само оценката сме си я взели тук. Не може едно преминаване като това да стане изведнъж, трябва да е плавно, за да не стане срив в системата.

Тогава тази агенция ще съществува ли в следващия период с останалите си проекти – например, порталът за малки и средни предприятия, или изцяло ще бъде закрита?

По принцип целта на агенцията не е да бъде междинно звено, а е избрана за такова, за да може да подпомага програмата. Агенцията за малки и средни предприятия има много дейности, които трябва да извърши в полза на бизнеса. Това е допълнително решение дали ще има агенция, дали няма да има агенция, дали ще бъде сливана с някоя друга агенция или не и т. н. В момента не мога да коментирам какво ще бъде бъдещето на агенцията в следващия програмен период.

Докъде стигна работата по схемата за нисколихвените кредити?

Работим усилено по тази схема. Първата стъпка беше да се модифицира програмата. Тя беше одобрена от Комитета за наблюдение на програмата. Следващата стъпка е тази промяна да бъде одобрена и от ЕК.

В момента документите са в МОСВ, тъй като трябва да бъде направена оценка за въздействие на околната среда. Така е за всяка оперативна програма. След като получим тази оценка, ще изплатим документите на ЕК до края на месеца.

Паралелно ние работим за това, а не чакаме само външната оценка, защото вече имаме положителен сигнал от ЕК, че е много добре да има такива револвиращи инструменти за малките и средни предприятия.

Дори в следващия програмен период 2014 – 2020 г. навсякъде, не само в България, тъй като малките и средни предприятия имат проблем с достъпа до финансиране, се прави голяма програма, която се прави за подобряване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия, а да не се разчита само на националните програми. Тя ще съдържа такива револвиращи инструменти и ще бъде за страни – например, за България и Румъния или България, Сърбия и Румъния. Така че тази инициатива много се цени от ЕК.

Иначе, какво правим в момента? В момента преговаряме с Европейския инвестиционен фонд, който ни е мениджър на JEREMIE АД, за промяна на меморандума между нашето министерство и фонда, тъй като увеличаваме фонда JEREMIE със 150 млн. евро. След това до пролетта ще бъде отворена схемата, по която ще могат да кандидатстват банките.

По тази схема 150 млн. евро се отпускат от програмата „Конкурентоспособност", 150 млн. евро дават банките. Нашият лихвен процент е нула, но ние казваме, че поемаме 50 % риска, ако предприятието не успее да върне кредита си. Така че би трябвало наистина процентът на лихвите да падне чувствително.

Говори се за 4 – 6 % нива на лихвите?

Да, затова ние даваме възможност на банките да кандидатстват.

Обезпеченията също са голям проблем на малкия и среден бизнес. Ще има ли облекчения и по тази линия?

Да. Ние сме пуснали една друга линия, която е гаранционен фонд. По нея работим с пет банки. Обезпечението би трябвало е много ниско, тъй като до 80 % от нас се обезпечава всеки един кредит, но като цяло за портфолиото на банките обезпечението е до 20 %. Т.е. ако банката дава кредити по тази програма на обща стойност 100 млн. евро, покритието на евентуалните й загуби е до 20 млн. евро. Но на всеки един отделен заем, например Вие вземате 200 000 лева заем, обезпечението е до 80 %.

За големите предприятия какви ще бъдат възможностите тази година по ОП „Конкурентоспособност"?

За големите предприятия в момента имаме пусната схема, по която те могат да кандидатстват до 15 февруари. Това е схема за зелена енергия, а общата сума е 40 млн. евро, като отделната помощ е до 4 млн. евро и 50 % от разходите по проекта. Тук те могат да кандидатстват за ново оборудване, което е по-малко енергоемко, за намаляване на ресурсоемкостта на предприятието.

Като цяло към кои схеми има най-голям интерес?

Най-голям интерес има по схемата за признаване на международни стандарти и внедряване на компютаризирано управление. По нея получихме над 1200 проектни предложения, което означава, че интересът е голям. Другото е технологична модернизация – и за малките и средни предприятия, и за големите. Другата схема, която също е интересна за бизнеса, е внедряване на технологии, иновации в предприятията. Тя е по първа ос, но е за стари предприятия – т.е. предприятия, които са над 3 г. Там бюджетът е 25 млн. евро и тук има постъпили предложения, които надхвърлят бюджета на тази схема.

Смятаме също така за малките и средни предприятия да внедряват проекти и продукти, които не са тяхна собственост. Това беше също едно от измененията по оперативната програма – т.е. да могат да закупят лиценз или технология и да я използват.

Вече има ли яснота как ще изглеждат схемите по ОП „Конкурентоспособност" в следващия програмен период?

Да, имаме основни рамки. Бюджетът на програмата планираме да бъде около 50% от общия бюджет на фонда за регионално развитие. Такива са и насоките от комисията, където 44% трябва да бъдат за внедряване на иновации в предприятията и 6 % за енергийна ефективност. Общият акцент е към иновациите в малките и средни предприятия.

Знаете, че тази година тече инициатива за създаването на научно-технологичен парк, който да бъде тук в София. През следващия програмен период смятаме да продължим тази инициатива и да има, защото това ще бъде място, където науката и бизнесът ще работят заедно. Внедрявайки иновации в бизнеса, можем да постигнем много по-голям ръст на икономиката.

С какъв бюджет ще разполага ОП „Конкурентоспособност" в следващия програмен период или още е много рано да се каже?

Би трябвало да бъде над 2 млрд. евро, които са само европейските средства, не отчитам националното съфинансиране. Т.е. програмата трябва да има много по-голямо финансиране, отколкото има в момента.