Предпоследната за тази година търговска сесия на Българска фондова борса завърши оптимистично. Индексите, с изключение на BGREIT, който загуби 0.24% до 99.45 пункта, се оцветиха в зелено. SOFIX се покачи с 4.51% до 1 731.24 пункта, BG-40 прибави 3.51% до 505.16 пункта, а BGTR30 записа повишение от 4.07% до 1 081.98 пункта. Така прогнозите на анализаторите, че пазарът ще се стабилизира след вчерашните разпродажби, се сбъднаха.

Силен инвеститорски интерес имаше по няколко позиции – на Химимпорт АД, Петрол АД, Първа инвестиционна банка АД и Топливо АД. Над 88 хил. акции бяха изтъргувани днес по позицията на холдинговото дружество. Средната цена се покачи с 4.30% до 15.04 лв. От дистибуторът на горива бяха прехвърлени 100 942 ценни книги, а цената се повиши с 3.63% до 5.14 лв. Книжата на финансовата институция поскъпнаха с 4.98% до 11.17 лв. при изтъргувани 59 400 акции. С 6.50% се повиши пазарната капитализация на Топливо АД, като средната цена достигна 29 лв. Общо25 753 ценни книги смениха собственика си.

Най-силно покачване днес имаше в цената на книжата на Алберна АД – с 12.43% до 114.93 лв. С 8.88% поскъпнаха и акциите на ИХ България АД до 11.16 лв.

При изтъргувани едва 19 акции на Неохим АД, средната цена се покачи с 9.71% до76.95 лв.

Днес почти нямаше позиции, които да приключат на отрицателна територия. Изключение направиха Спарки Елтос АД и БТК АД, като цена падна съответно с 1.79% до 16.44 лв. и 0.45% до 10.95 лв.

Извън индексите спад имаше и в цената на акциите на Зърнени храни България АД – с 1.82% до 4.32 лв. изтъргувани бяха 150 541 ценни книги на дружеството.