Изминалата седмица може да се отчете като успешна за фондовата ни борса. Паралелно със световната тенденция на пазара на акции, и на БФБ преобладаваха биковете. И четирите индекса отчитат повишения, като най-голям седмичен растеж записаха сините чипове.

SOFIX се повиши с 1.47% до 392.81 пункта.
BG40 добави 1.26% до 112.08 пункта.
BGREIT порасна с 0.41% до 41.16 пункта.
BGTR30 се покачи с 1.16% до 295.26 пункта.

И четирите банки, търгувани на БФБ, отчитат повишение в цената на акциите си. Най-значително е то за Българо-Американска кредитна банка /+ 4.38%/, като вниманието около продажбата на мажоритарния дял в дружеството допринася за ниските обеми. Корпоративна търговска банка солидно поскъпва с 3.29% при значително по-активна търговия. Първа инвестиционна банка добавя 1.7% към пазарната си капитализация, а Централна кооперативна банка 0.91%.

Инфраструктурните дружества не са толкова задружни в ценовите движения. Сериозно поскъпват Мостстрой /с 4.09 %/ и Холдинг пътища /с 4.35%/, но Трейс груп холд е на червено за поредна седмица и акциите на дружеството поевтиняват с 2.42%.

Сред най-ликвидните позиции през тази седмица бяха акциите на Химимпорт. Обикновените акции на дружеството поскъпнаха през седмицата с 2.5%, като месечното повишение вече достигна близо 6.5%. Привилегироавните акции се представят по-скромно, с ръст от 0.92%, но при по-висока активност. Общо през седмицата бяха прехвърлени 435 350 обикновени и 452 086 привилегировани акции на дружеството.

Сред малкото губещи се наредиха Зърнени храни България, които се простиха тази седмица с 1.82% от пазарната си капитализация, като се продадоха сериозни обеми. Същата е ситуацията с Монбат, като производителят на акумулатори загуби 1.5% от стойността на акцията си. Шуменският Алкомет загуби 3.03%.

Книжата на силистренския Меком обърнаха негативната тенденция и поскъпнаха с 5.56%.

Във фармацевтичния сектор Софарма отчете 0.35% понижение на цената на акциите. Общо 138 530 ценни книги на дружеството се размениха през изминалите 5 дни. Унифарм се движи в противоположна посока, като през изминалата седмица поскъпна с 3.67%.

В групата на Софарма, Софарма трейдинг поскъпнаха с 1.05%, а Софарма имоти АДСИЦ с 7.76%.

Акциите на Албена поскъпват с 2.94%, а на Албена инвест холдинг с 0.02%. Енемона поскъпна с 3.91%, Еврохолд с 0.57%. Кърджалийският оловно – цинков комплекс добави 4.5%. Каолин поскъпна с 5.52%.

Акциите на САФ Магелан поскъпват с 0.3% тази седмица. Медийното внимание към дейността на дружеството изглежда е помогнало да се обърне негативната тенденция, довела до 5.2% поевтиняване на книжата му през изминалия месец.

Но най-голямата сделка на борсата през изминалата седмица всъщност се формира извън регулирания пазар. С две уговорени блокови прехвърляния в четвъртък бяха продадени 1.6 милиона акции на етрополския Етропал на стойност общо 1 632 000 лева.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!