Търговията на Българска фондова борса приключи с ръст на индексите, след като в самото начало на сесията водещите измерители губеха над 3%. Оборотът достигна 3 786 207.19 лв., като 1 212 712.54 лв. от него е от сделки извън регулиран пазар.

SOFIX
     +2.21% до 343.78 пункта

BG-40     +1.40% до 98.52 пункта

BGREIT    -0.50% до 39.47 пункта

BGTR-30
   +1.99% до 254.06 пункта

Няколко дружества се радваха на най-голям интерес от страна на инвеститорите. Над 125 000 ценни книжа бяха изтъргувани по всяка от позициите на Алкомет /+15.14%/, Химимпорт /+3.14%/ и Централна кооперативна банка /+7.28%/.

Инфраструктурните компании са на разнопосочна територия днес. Холдинг Пътища губи 1.60%, Мостстрой е без промяна на стойността си, а Трейс груп Холд добави 9.21% към стойността на дяловете си.

Банковите институции са сред печелившите компании днес. Българо-Американска Кредитна Банка е нагоре с 2.67%, Първа Инвестиционна Банка отчете ръст от 6.66%, а Корпоративна търговска банка е без промяна на цената.

В зелено приключиха още Софарма, Българска роза-Севтополис, Спарки Елтос и Елхим Искра.

Дружествата със специална инвестиционна цел бяха сред губещите компании днес. Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ изтри 12.25%, Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ изгуби 3.57%, а Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ е надолу с 1.64%.

На отрицателна територия са още и акциите на Момина крепост, Неохим, Корпорация за технологии и иновации Съединение и Девин.

Акция на деня

По позицията на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ бяха прехвърлени днес 180 700 ценни книги, при средна цена за лот от 3 лв. Това ръст на пазарната капитализация с точно 150%. Поскъпването е и най-голямо за днес.