Планираният в бюджет 2014 резерв за овладяване на последиците от бедствия няма да е достатъчен за покриване на щетите от наводненията. 

Ще се наложи пренасочване на допълнителни бюджетни средства за покриване на разходите, като на министрите вече е разпоредено да търсят резерви.

Това обяви на среща с представители на граждански сдружения премиерът Пламен Орешарски. На тези традиционни срещи по правило присъстват повече благоразположени към правителството организации, отколкото критици. Повечето от участниците обявиха, че не желаят правителството да подава оставка.

В резерва за бедствия тази година бяха заложени 70 млн. лв. 26.7 млн. от тях са изразходвани с постановление на кабинета през май. 

От МВР обясниха, че миналата седмица е имало и второ заседание на междуведомствената комисия за възстановяване, на което е взето решение за отпускане на други 28 млн. лв. 

Това решение още не е потвърдено с постановление на Министерския съвет и не е ясно дали няма да бъде преразгледано на фона на събитията от края на миналата седмица. Ако предвидените 28 млн. лв. бъдат отпуснати, свободният резерв се свива на 15.3 млн. лв.

Основната част от първия транш от фонда е отишла по бюджетите на общините - 18.8 млн. лв. Останалите са разпределени по отделни министерства. Девин е взел 4 млн. лв. за дофинансиране на изграждането на местен път от Девин до Фотиново. 

Сред най-скъпите проекти е укрепването на свлачище в община Шумен, за което са отпуснати 3.7 млн. лв. Община Пазарджик е взела 570 000 лв. за изграждане на преливаем брод на р. Тополница. 1.8 млн. лв. е получила община Бургас за аварийно укрепване на храма "Св. св. Кирил и Методий". Дига на река Дунав в землището на Козлодуй и село Хърлец за 2.1 млн. лв. е сред по-големите проекти на министерствата, в случая - земеделското. 

"Вече съм разпоредил на отделни министерства да търсят резерви за покриване на щети в отделни публични институции. Такива резерви в момента търсят от образователното министерство за отстраняване на щети в учебни заведения, резерви търсят и други министерства", обясни Орешарски. От думите му се разбра, че в бюджета има буфери, които ще могат да се използват включително за покриване на щетите.