Оргахим АД запазва амбициите си към местния и външните пазари, съобщават от компанията след промените в ръководството. Промени по отношение на производствената програма и търговска политика към настоящия момент не се предвиждат, коментира Бойко Шойлеков.

Целите на Оргахим от началото на годината са изпълнени, като най-силен резултат на дружеството новият му директор прогнозира за 3-тото тримесечине на настоящата година. Компанията вече е предприела мерки в посока увеличаване на приходите и оптимизиране на разходите. 

Припомням, Надзорният съвет на Оргахим АД избра за и.д. изпълнителен директор Бойко Пенев Шойлеков, след като считано от 01.08.2008 година, Иван Александров Соколов бе освободен от заеманата от него длъжност като изпълнителен директор на компанията.

Бойко Шойлеков започва професионалната си кариера в Оргахим през април 2005 година като финансов мениджър и главен счетоводител, като в последствие заема длъжността зам.-изпълнителен директор, а от 24-ти октомври 2006 г. е избран за член на Управителния съвет на дружеството. Мнозина определят г-н Шойлеков като един от основните лидери в управленския екип на Оргахим АД. 

Оргахим АД е най-големият български производител на бои, лакове, смоли и анхидриди в България и дружество с повече от 105 годишна история. Със своята цялостно развита собствена логистична мрежа в страната и над 20 регистрирани търговски марки, компанията е доказан лидер на пазара на лаково-бояджииски материали в страната.

В днешната сесия книжата на компанията се търгуват с повишение от 3.46% до 175.07 лв. средно за лот, след прехвърлени 294 акции.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.