Водещият производител на бои, лакове, лепила и смоли в България обяви резултатите си за второто тримесечие в доклад до БФБ. Дружеството, което притежава 12 търговски марки, е реализирало за периода продажби  на готова продукция и суровини за 43 млн. лева в сравнение с 51 млн. лева за същия период на миналата година.

"Оргахим" отчита печалба от 2.03 млн. лева при загуба за същия период на м. г. от 469 хил. лева. Доходността на акция на компанията е 4.04 лв.

Компанията реализира продукцията си както на вътрешния, така и на международния пазар. Дружеството е реализирало износ за 28 млн. лева. Делът на износа е 66%  от  общите продажби.

"Оргахим" се оплака още, че среща затруднения поради нередовните доставки на ортоксилол, главната суровина за производство на фталов анхидрид, от местния доставчик „Лукойл Нефтохим“, Бургас. Компанията трябва да използва външни източници за доставка, които утежняват себестойността и намаляват конкурентноспособността и печалбата.