Осем европейски банки се споразумяха днес да си предоставят взаимно кредити до 15 млрд. евро, за да възстановят доверието в сектора, съобщи френската Credit Agricole.

Тези банки, членове на групата Унико (Unico), държат 21% от пазара на банкиране на дребно в Европа и имат 110 млн. клиенти в над 40 000 агенции. В групата участват, освен френската банка, така също Де Цет банк (DZ BANK), италианската ИККРЕА (ICCREA), финландската Похьола (Pohjola), холандската Рабобанк (Rabobank), австрийската Райфайзен централбанк (Raiffeisen Zentralbank) и швейцарската Райфайзен Суицерланд (Raiffeisen Switzerland).

Източник : БТА