В „далечната" 2008 година Profit.bg публикува материал „Осем причини за поевтиняването на имотите у нас". Две години по-късно и след едно значително понижение от 30-на процента, сега ще се опитаме да дадем причини (за търсещите ги потенциални купувачи), защо имотите няма да падат (или поне не с много).
1. Ясни признаци за размразяване на банковото кредитиране.
Не случайно започваме с този фактор. Именно замразеното кредитиране от страна на банките допринесе за това свободно падане на цените (които разбира се бяха стигнали и едни неразумно високи нива).
Банките набраха значителен по размер и скъп ресурс, който се опитват в по-голяма степен да заработи и оправдае цената си. Разбира се, няма да станем свидетели на „безусловното" и донякъде „безумно" кредитиране, което също съдейства за балонизиране на цените на имотите.
Кредитирането също така ще съдейства за нормализирането на бизнеса, включително и на строителния сектор, намаляване на съкращенията и спиране на ръста на безработицата, както и повишаване на потреблението.
2. Понижение на лихвите.
Намаляване на лихвите по ипотечните кредити е естествен процес на банковото „размразяване". Трябва да се спомене, че към момента нивата на лихвите по ипотечните кредити са на нива от 2006 година, или преди бума в сектора. Намаляването на лихвите може да е друг стимул за покупка на имот за потенциалните купувачи, търсещи основно жилище.
3. Много нови проекти са замразени, голяма част от „слабите ръце" ги няма.
Силното предлагане и значителният превес над търсенето в последните две години също бяха сред факторите, които оказваха силен натиск върху цените на имотите надолу. Кризата, обаче, е на път да обърне донякъде тенденцията.
Много проекти, които трябваше да излязат на пазара през следващите две години, бяха до голяма степен замразени. Това съдейства в посока на поизравняване на търсенето и предлагането в посока на намаляване на предлагането и стартиралите нови проекти.
Трябва да се отчете и факта за излизане от пазара на много спекулативни играчи, които продаваха преди година две почти на всяка цена.
Тоест, може да се каже, че пазарът до голяма степен се е поизчистил от „слабите ръце", или хората, които просто искаха да трупат печалби от спекулативното поскъпване на имотите с бързи темпове и в кратки срокове.
4. Охлаждане на имотния сектор.
Кризата „изчисти" пазара и от предприемачи, на които строителството не бе основна дейност. Предлагащите ниско качество на конкурентни цени вече не са сред играчите, като голяма част от тях напуснаха пазара, след претърпени загуби. „Прегряването на имотния пазар" по отношение на предприемачеството и търсенето на печалби в двойни или тройни размери, вече като че ли е в историята.
На пазара има много проекти и продукти, които предлагат качество на „приемлива цена". Като вземем в предвид и силното свиване на маржина на строителите, то и в тази насока няма много резерви за силно понижение в цените на имотите, което би могло да е реалност само срещу сериозен компромис срещу търсеното качество от страна на купувачите.
5. Постепенно завръщане на спекулативните капитали.
Световната икономика проявява своите първи признаци на възстановяване. Инвеститорското внимание разбира се напълно логично започва да се привлича от развиващите се пазари.
И макар и в Европа (където нещата, като че ли в момента са по-лоши от останалия свят и в частност Азия), ние се причисляваме към тези пазари.
България цените на жилищните имоти са намалели с 19% на годишна база според статистиката на GPG. За сравнение в Ирландия понижението е 16%, а в Тайланд (-20%).
В същото време има признаци, че другите пазари, които година след година отчитаха спад, са достигнали дъното, се казва в доклада. Сред тях са Испания (6% спад на годишна база), Исландия (-14% на годишна база), Литва (-22% на годишна база) и Латвия (-32% на годишна база).
Например в Латвия цените на жилищата се повишиха с 10.7% за последното тримесечие спрямо предходното. Трябва да се има в предвид, че икономиката ни е значително по-стабилна от тези на останалите развиващи се страни на „стария континент", което рано или късно ще се отрази и от чуждестранните инвеститори.
6. Инфлацията.
Опасността от инфлация (която е реална в случай че възстановяването на световната и родната икономика в действителност се случат), може да окаже благотворно въздействие върху вземането на решение за покупка на имот сред потенциалните купувачи.
Високата инфлация води до намаляване на реалните доходи на населението. А покупката на жилище, особено за живеене е едно от най-добрите средства за защита от инфлация. Така вие застраховате бъдещите си приходи, с които ще можете да си купувате все по-малко и по-малко.
7. Препоръките на специалистите.
Все повече специалисти в сферата на имотите, както и от банковия сектор твърдят, че момента е подходящ за покупка на основно жилище. Силното понижение в цените на имотите, както и възможността на този етап купувачът да е в по-силната позиция и да поставя своите условия пред продавачите, са сред основните мотиви за това.
Мнозинството от пазарните участници в имотния сектор изразяват мнение, че в момента могат да се купуват имоти с качество и на цени невиждани в новата история.
Разбира се много от тях предупреждават, че е възможно цените да регистрират още известен спад, но не е ясно, дали при такива случаи изборът ще е толкова богат. Трябва също така да се има в предвид, че добрите имоти, предложени при изключително изгодни условия от примерно изпаднали в затруднение собственици се продават в рамките на няколко седмици.
Купувачите биха могли да се застраховат срещу това да не уцелят точно дъното с евентуално договаряне на „приемлива отстъпка" с продавача.
8. Ясни признаци на стабилизиране на цените на имотите.
Спадът на цените на имотите се забавя с всяко тримесечие. Все по-ясни са признаците на активизиране в сектора, като брокерите отчитат повишен интерес и огледи от страна на потенциалните купувачи.
Разбира се, трябва да се има предвид, че лятото е най-активният сезон за пазара на имоти, така че е напълно възможно да станем свидетели не само на спиране на спада на имотите, но дори и на леко повишение.
Дори и такова да не се случи, позициите на купувачите биха се влошили и само поради невъзможност за договаряне на отстъпки от страна на продавачите, които бяха валидни през зимата и пролетта.

В „далечната" 2008 година Profit.bg публикува материал „Осем причини за поевтиняването на имотите у нас". Две години по-късно и след едно значително понижение от 30-на процента, сега ще се опитаме да дадем причини (за търсещите ги потенциални купувачи), защо имотите няма да падат (или поне не с много).


1. Ясни признаци за размразяване на банковото кредитиране.

Не случайно започваме с този фактор. Именно замразеното кредитиране от страна на банките допринесе за това свободно падане на цените (които разбира се бяха стигнали и едни неразумно високи нива).
Банките набраха значителен по размер и скъп ресурс, който се опитват в по-голяма степен да заработи и оправдае цената си. Разбира се, няма да станем свидетели на „безусловното" и донякъде „безумно" кредитиране, което също съдейства за балонизиране на цените на имотите.
Кредитирането също така ще съдейства за нормализирането на бизнеса, включително и на строителния сектор, намаляване на съкращенията и спиране на ръста на безработицата, както и повишаване на потреблението. 

2. Понижение на лихвите.

Намаляване на лихвите по ипотечните кредити е естествен процес на банковото „размразяване". Трябва да се спомене, че към момента нивата на лихвите по ипотечните кредити са на нива от 2006 година, или преди бума в сектора. Намаляването на лихвите може да е друг стимул за покупка на имот за потенциалните купувачи, търсещи основно жилище.

3. Много нови проекти са замразени, голяма част от „слабите ръце" ги няма.

Силното предлагане и значителният превес над търсенето в последните две години също бяха сред факторите, които оказваха силен натиск върху цените на имотите надолу. Кризата, обаче, е на път да обърне донякъде тенденцията.
Много проекти, които трябваше да излязат на пазара през следващите две години, бяха до голяма степен замразени. Това съдейства в посока на поизравняване на търсенето и предлагането в посока на намаляване на предлагането и стартиралите нови проекти.
Трябва да се отчете и факта за излизане от пазара на много спекулативни играчи, които продаваха преди година две почти на всяка цена.
Тоест, може да се каже, че пазарът до голяма степен се е поизчистил от „слабите ръце", или хората, които просто искаха да трупат печалби от спекулативното поскъпване на имотите с бързи темпове и в кратки срокове.

4. Охлаждане на имотния сектор.

Кризата „изчисти" пазара и от предприемачи, на които строителството не бе основна дейност. Предлагащите ниско качество на конкурентни цени вече не са сред играчите, като голяма част от тях напуснаха пазара, след претърпени загуби. „Прегряването на имотния пазар" по отношение на предприемачеството и търсенето на печалби в двойни или тройни размери, вече като че ли е в историята.
На пазара има много проекти и продукти, които предлагат качество на „приемлива цена". Като вземем в предвид и силното свиване на маржина на строителите, то и в тази насока няма много резерви за силно понижение в цените на имотите, което би могло да е реалност само срещу сериозен компромис срещу търсеното качество от страна на купувачите.

5. Постепенно завръщане на спекулативните капитали.

Световната икономика проявява своите първи признаци на възстановяване. Инвеститорското внимание разбира се напълно логично започва да се привлича от развиващите се пазари.
И макар и в Европа (където нещата, като че ли в момента са по-лоши от останалия свят и в частност Азия), ние се причисляваме към тези пазари.
България цените на жилищните имоти са намалели с 19% на годишна база според статистиката на GPG. За сравнение в Ирландия понижението е 16%, а в Тайланд (-20%).
В същото време има признаци, че другите пазари, които година след година отчитаха спад, са достигнали дъното, се казва в доклада. Сред тях са Испания (6% спад на годишна база), Исландия (-14% на годишна база), Литва (-22% на годишна база) и Латвия (-32% на годишна база).
Например в Латвия цените на жилищата се повишиха с 10.7% за последното тримесечие спрямо предходното. Трябва да се има в предвид, че икономиката ни е значително по-стабилна от тези на останалите развиващи се страни на „стария континент", което рано или късно ще се отрази и от чуждестранните инвеститори.

6. Инфлацията.

Опасността от инфлация (която е реална в случай че възстановяването на световната и родната икономика в действителност се случат), може да окаже благотворно въздействие върху вземането на решение за покупка на имот сред потенциалните купувачи.
Високата инфлация води до намаляване на реалните доходи на населението. А покупката на жилище, особено за живеене е едно от най-добрите средства за защита от инфлация. Така вие застраховате бъдещите си приходи, с които ще можете да си купувате все по-малко и по-малко.

7. Препоръките на специалистите.

Все повече специалисти в сферата на имотите, както и от банковия сектор твърдят, че момента е подходящ за покупка на основно жилище. Силното понижение в цените на имотите, както и възможността на този етап купувачът да е в по-силната позиция и да поставя своите условия пред продавачите, са сред основните мотиви за това.
Мнозинството от пазарните участници в имотния сектор изразяват мнение, че в момента могат да се купуват имоти с качество и на цени невиждани в новата история.
Разбира се много от тях предупреждават, че е възможно цените да регистрират още известен спад, но не е ясно, дали при такива случаи изборът ще е толкова богат. Трябва също така да се има в предвид, че добрите имоти, предложени при изключително изгодни условия от примерно изпаднали в затруднение собственици се продават в рамките на няколко седмици.
Купувачите биха могли да се застраховат срещу това да не уцелят точно дъното с евентуално договаряне на „приемлива отстъпка" с продавача.

8. Ясни признаци на стабилизиране на цените на имотите.

Спадът на цените на имотите се забавя с всяко тримесечие. Все по-ясни са признаците на активизиране в сектора, като брокерите отчитат повишен интерес и огледи от страна на потенциалните купувачи.
Разбира се, трябва да се има предвид, че лятото е най-активният сезон за пазара на имоти, така че е напълно възможно да станем свидетели не само на спиране на спада на имотите, но дори и на леко повишение.
Дори и такова да не се случи, позициите на купувачите биха се влошили и само поради невъзможност за договаряне на отстъпки от страна на продавачите, които бяха валидни през зимата и пролетта.

Материалът е на profit.bg.