Сделка за 13.6 млн. лв. мина през Официалния пазар на Българска фондова борса. Обект на прехвърлянето са 168 500 акции на ТБ Корпоративна търговска банка АД.

Общо 5 сделки са сключени по позицията към 10:20 часа, като най-голямата е за пакет от 168 040 ценни книги, представляващи 2.8% от капитала на банката. Средната цена на сделките е 80.950 лв. за лот.

Голяма сделка с книжа на КТБ имаше и миналата сряда, когато през борсата се прехвърлиха 4.2% от капитала на банката.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!